Aktualności

IV Konkurs im. Tadeusza Ochlewskiego

19.01.2006

Przedmiotem tegorocznej edycji konkursu jest utwór na trąbkę solo.

REGULAMIN

 

1.   Przedmiotem konkursu na rok 2006 jest oryginalna kompozycja na trąbkę solo.:namespace prefix = o ns = „urn:schemas-microsoft-com:office:office” />

2.   Uczestnikami konkursu mogą być kompozytorzy narodowości polskiej, którzy na dzień 31 grudnia 2005 nie ukończyli 30. roku życia.

3.   Uczestnik konkursu może dostarczyć tylko jedną kompozycję swojego oryginalnego autorstwa.

4.   Czas trwania utworu nie może przekroczyć 7 minut.

5.  Nadesłany utwór nie może być wcześniej wydany w żadnej formie ani nagrodzony na innym konkursie kompozytorskim.

6.  Uczestnik konkursu dostarcza kompozycję w formie wydruków komputerowych z programu do składu nut. Przesłane prace nie podlegają zwrotowi.

7.  Dopuszcza się przesłanie nagrania zgłaszanego utworu, ale wyłącznie razem z wydrukiem wspomnianym w punkcie 6.

8.  Harmonogram konkursu jest następujący:

- ogłoszenie konkursu: listopad 2005;

- nadsyłanie prac: do 30 kwietnia 2006;

- ogłoszenie wyników: czerwiec 2006;

- wręczenie nagród: wrzesień 2006.

9.  Prace nie spełniające wymogów regulaminu nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.

10.    Kwalifikacji i oceny prac dokona jury konkursowe w składzie:

       - Benedykt Matusik (NOSPR), trębacz;

       - prof. Krystyna Moszumańska-Nazar, kompozytorka (AM Kraków);

       - Andrzej Kosowski, Redaktor Naczelny PWM.

11.   Jury przyzna I miejsce w konkursie oraz jedno wyróżnienie.

12.    Nagrodą za I miejsce i wyróżnienie w konkursie jest wydanie przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne obu kompozycji oraz nagrody rzeczowe o wartości odpowiednio 1000 zł i 500 zł w formie publikacji wydanych przez PWM.

12.    Polskie Wydawnictwo Muzyczne zobowiązuje się do przeprowadzenia stosownej akcji promującej wydane utwory w celu zainicjowania wykonań.

13.    Jury zastrzega sobie prawo nie przyznania jednej z nagród.

14.    Konkurs jest tajny.

15.    Nadsyłane prace winny być oznaczone kodem (godłem), posiadać dołączoną kopertę z imieniem i nazwiskiem, adresem i datą urodzenia uczestnika konkursu wraz z wypełnionym formularzem zgłoszenia udziału w konkursie.

16.    Przedmiotem konkursu w edycji 2007 będzie kompozycja na puzon solo.