Aktualności

Kolejna edycja Konkursu Kompozytorskiego im. Tadeusza Ochlewskiego

15.03.2007

W tym roku przedmiotem konkursu jest kompozycja na puzon solo. Zapraszamy do udziału młodych kompozytorów!

R E G U L A M I N

1. Przedmiotem konkursu na rok 2007 jest oryginalna kompozycja na puzon solo.

2. Uczestnikami konkursu mogą być kompozytorzy narodowości polskiej, którzy na dzień 31 grudnia 2006 nie ukończyli 30. roku życia.

3. Uczestnik konkursu może dostarczyć tylko jedną kompozycję swojego oryginalnego autorstwa.

4. Czas trwania utworu nie może przekroczyć 7 minut.

5. Nadesłany utwór nie może być wcześniej wydany w żadnej formie ani nagrodzony na innym konkursie kompozytorskim.

6. Uczestnik konkursu dostarcza kompozycję w formie wydruków komputerowych z programu do składu nut. Przesłane prace nie podlegają zwrotowi.

7. Dopuszcza się przesłanie nagrania zgłaszanego utworu, ale wyłącznie razem z wydrukiem wspomnianym w punkcie 6.

8. Harmonogram konkursu jest następujący:

- ogłoszenie konkursu: marzec 2007;
- nadsyłanie prac: do 15 lipca 2007;
- ogłoszenie wyników: lipiec 2007;
- wręczenie nagród i wykonanie nagrodzonych prac: listopad 2007.

9. Prace nie spełniające wymogów regulaminu nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.

10. Kwalifikacji i oceny prac dokona jury konkursowe w składzie:
- Zdzisław Stolarczyk, puzonista (NOSPR);
- Zygmunt Krauze, kompozytor
- Andrzej Kosowski, Redaktor Naczelny PWM.

11. Jury przyzna I miejsce w konkursie oraz jedno wyróżnienie.

12. Nagrodą za I miejsce i wyróżnienie w konkursie jest wydanie przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne obu kompozycji oraz nagrody rzeczowe o wartości odpowiednio 1000 zł i 500 zł w formie publikacji wydanych przez PWM.

12. Polskie Wydawnictwo Muzyczne zobowiązuje się do przeprowadzenia stosownej akcji promującej wydane utwory w celu zainicjowania wykonań.

13. Jury zastrzega sobie prawo nie przyznania jednej z nagród.

14. Konkurs jest tajny.

15. Nadsyłane prace winny być oznaczone kodem (godłem), posiadać dołączoną kopertę z imieniem i nazwiskiem, adresem i datą urodzenia uczestnika konkursu wraz z wypełnionym formularzem zgłoszenia udziału w konkursie. (Formularz PDF do pobrania poniżej)

16. Przedmiotem konkursu w edycji 2008 będzie kompozycja na klawesyn solo.