Aktualności

Dzieła Wszystkie Henryka Wieniawskiego

07.03.2007

Opublikowaniem Legendy op. 17 na skrzypce i fortepian Henryka Wieniawskiego Polskie Wydawnictwo Muzyczne oraz Towarzystwo Muzyczne imienia kompozytora z Poznania rozpoczęły wspólną edycję Dzieł Wszystkich.

W planach jest opublikowanie 27 tomów utworów solowych, kameralnych i partytur wraz ze stworzeniem nowych materiałów orkiestrowych. Kolejne tytuły w serii to: L’Ecole moderne. Etiudy-kaprysy na skrzypce solo op. 10 oraz Etiudy-kaprysy na skrzypce z towarzyszeniem drugich skrzypiec op. 18. W dalszych planach jest opublikowanie Legendy op. 17 w wersji orkiestrowej w formie partytury, Le Carnaval russe op. 11 i Fantaisie brillante sur des motifs de l’opera „Faust” de Gounod op. 20.
 

Ponieważ część utworów jest uważanych zaginione w miarę odnajdywania kolejnych źródeł liczba tomów może ulec zwiększeniu. Charakter edycji jest źródłowo-krytyczny. W skład Komitetu redakcyjnego wchodzą: Maciej Jabłoński (Poznań) – przewodniczący, Jadwiga Kaliszewska (Poznań) – wiceprzewodnicząca, Jan Stęszewski (Warszawa/Poznań) – wiceprzewodniczący, Zofia Chechlińska (Warszawa), Dieter Gutknecht (Köln), Andrzej Jazdon (Poznań), Janusz Kempiński (Poznań) – sekretarz, Renata Suchowiejko (Kraków) oraz Tadeusz Szantruczek (Poznań). Wydanie sfinansowane zostało przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.