Aktualności

Wojciech Kilar Kawalerem Orderu Legii Honorowej

01.08.2013

W czerwcu 2013 roku prezydent Republiki Francuskiej François Hollande mianował Wojciecha Kilara Kawalerem Orderu Legii Honorowej w uznaniu „wybitnego wkładu w kulturę uniwersalną i zaangażowania na rzecz francusko-polskich stosunków kulturalnych”.

Tym samym kompozytor dołączył do grona elitarnego grona Polaków odznaczonych Legią Honorową (m.in. Karol Szymanowski, Ignacy Jan Paderewski, Cyprian Godebski, Tadeusz Boy-Żeleński, Witold Doroszewski, Władysław Anders, Julian Klaczko czy Olga Boznańska).

Order Legii Honorowej został ustanowiony przez Napoleona 19 maja 1802. Pierwotnie posiadał cztery klasy: Legionisty, Oficera, Komendanta oraz Wielkiego Oficera. 30 stycznia 1805 roku dodano klasę najwyższą - Wielkiego Orła oraz zmieniono nazwę klasy Komendanta na Komandora, zaś Legionisty na Kawalera.