Aktualności

Sylwetki zwycięzców X Konkursu Kompozytorskiego im. Tadeusza Ochlewskiego

14.11.2012

I miejsce w tegorocznej edycji Konkursu Kompozytorskiego im. Tadeusza Ochlewskiego przypadło kompozycji „RIFFFonia” Pawła Pietruszewskiego, zaś wyróżnienie otrzymał utwór Adama Porębskiego „Semi-overture”.

 

Paweł Pietruszewski urodził się w 1988 roku Rudzie Śląskiej, gdzie również odbył początkową edukację muzyczną w klasie gitary. W 2001 roku rozpoczął naukę w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. im. F. Chopina w Bytomiu, którą ukończył z wyróżnieniem.
Od 2007 roku studiuje kompozycję w Akademii Muzycznej w Katowicach, w klasie kompozycji prof. Aleksandra Lasonia. Od roku akademickiego 2010/2011 jest również studentem Akademii Muzycznej we Wrocławiu na kierunku Dyrygentura w klasie dr. Wojciecha Rodka.
    
Od 2005 roku Paweł Pietruszewski działał w ramach Festiwalu Muzyki Nowej, który odbywa się co roku w Bytomiu. W tym czasie nawiązał również kontakt z Orkiestrą Muzyki Nowej, która dokonała wielu prawykonań jego utworów.
W październiku 2009 roku jego kompozycja „Tęsknota za pieśnią" na kwartet smyczkowy, nagrodzona na organizowanym przez PWM VII Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim im. T. Ochlewskiego, została prawykonana w Warszawie przez Kwartet Śląski i wydana przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Od tego czasu kompozytor nieprzerwanie współpracuje z Kwartetem Śląskim. W listopadzie 2009 wziął również udział w lekcjach mistrzowskich prowadzonych przez Pera Nørgårda.
We wrześniu 2010 roku jego utwór zwyciężył na XVIII Ogólnopolskim Otwartym Konkursie Kompozytorskim im. A. Didura w Sanoku, gdzie również został prawykonany.

W listopadzie 2010, za osiągnięcia w dziedzinie muzyki został uhonorowany Nagrodą dla Młodych Twórców. Jest ona przyznawana corocznie przez Urząd Marszałkowski artystom, którzy nie przekroczyli 35. roku życia. W tym samym czasie poznańskie Centrum Sztuki Dziecka zleciło kompozytorowi napisanie oprawy muzycznej do projektu animacyjno-muzycznego. Projekt był konsultowany z prof. Lidią Zielińską.
W grudniu 2010 artysta zdobył drugą lokatę (pierwszej nie przyznano) na V Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim, odbywającym się w ramach festiwalu Mikołowskie Dni Muzyki. W tym samym czasie Kwartet Śląski zamówił u Pawła Pietruszewskiego kompozycję, która została prawykonana w 2011r., w ramach IV edycji „Festiwalu Prawykonań- Polska Muzyka Najnowsza”.
W listopadzie 2011 kompozytor otrzymał drugą nagrodę na konkursie kompozytorskim w ramach festiwalu „Mikołajowe granie - festiwal muzyczny im. H.M. Góreckiego”, a nagrodzona kompozycja została wydana drukiem. W styczniu 2012 Kwartet Śląski wykonał jego kompozycję na festiwalu „Dni Muzyki Nowej” w Gdańsku.

Debiut Pawła Pietruszewskiego na scenie dyrygenckiej miał miejsce w lutym 2012. Od tego czasu prowadzi spektakle operetkowe w Gliwickim Teatrze Muzycznym.
W maju 2012 kompozytor zdobył pierwszą lokatę ma międzynarodowym konkursie kompozytorskim „Generace”, odbywającym się w ramach festiwalu „Janáčkův máj 2012” w  Ostravie. Wykonania zwycięskiej kompozycji miały miejsce w Ostravie, Katowicach, Bratysławie oraz Budapeszcie.

 

 

Adam Porębski urodził się w 1990 r. we Wrocławiu. W 2009 roku ukończył Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I i II st. im. K. Szymanowskiego we Wrocławiu. Obecnie student I roku studiów magisterskich Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego  we Wrocławiu w klasie kompozycji prof. Krystiana Kiełba oraz skrzypiec w klasie prof. Jarosława Pietrzaka i dr Małgorzaty Kogut-Ślandy.
Jest laureatem m.in. 8 konkursów kompozytorskich:
- I Nagroda na Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim w Opolu za utwór „Varianti” na skrzypce i fortepian (2009 r.)
- I Nagroda na IV Konkursie Kompozytorskim „Śląskiej Trybuny Kompozytorów” im. Witolda Szalonka w Katowicach za „Archaikum” na kameralną orkiestrę smyczkową (2009 r.),
- Nagroda Główna na Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim we Wrocławiu za „The Bird's Eye View” na flet solo, utwór został włączony do programu VI Ogólnopolskiego Konkursu Fletowego we Wrocławiu (2009 r.),
- Nagroda Główna na Konkursie Kompozytorskim "…kiedy myślę Chopin..." we Wrocławiu za utwór  Pinchoria na fortepian (2010 r.),
- Nagroda Główna za utwór „Ondes” na trio marimbafonowe na Konkursie Kompozytorskim we Wrocławiu (2011 r.),
- I Nagroda na Konkursie Kompozytorskim na utwór na dowolny głos solowy z towarzyszeniem fortepianu do tekstu Czesława Miłosza w Katowicach za utwór „Co było wielkie – trzy pieśni na baryton i fortepian” do słów Czesława Miłosza (2011 r.),
- III Nagroda na Konkursie Kompozytorskim im. Grzegorza Fitelberga w Katowicach (towarzyszącemu Międzynarodowemu Konkursowi Dyrygentów im. G. Fitelberga w Katowicach w 2012 r.) za „Unireum” na wielką orkiestrę symfoniczną (2011 r.),
- II Nagroda na I Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim Krzysztofa Pendereckiego ARBORETUM w Radomiu za "…Stretched  for strings” (2012).

Jego dwa fletowe utwory (Orient oraz The Bird's Eye View) zostały wydane.
Utwory Adama Porębskiego były wykonywane m.in. w Filharmonii Wrocławskiej, na Festiwalu „Śląska Trybuna Kompozytorów” w Katowicach, Festiwalu „Musica Polonica Nova” we Wrocławiu, Festiwalu „Gwiazdy Promują” w Jeleniej Górze, podczas Międzynarodowej Akademii Marimby Katarzyny Myćki w Norymberdze, a także włączane do międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów wykonawczych jako utwory obowiązkowe.

Obok aktywności kompozytorskiej ważne miejsce w życiu Adama Porębskiego zajmuje działalność pianistyczna ze szczególnym uwzględnieniem muzyki XX i XXI wieku, w tym propagowanie twórczości Ryszarda Bukowskiego. Wraz z Moniką Gałłą i Dominikiem Lewickim współtworzy grupę specjalizującą się w wykonywaniu form otwartych, happeningowych, improwizacji, czy teatru instrumentalnego. Występował m.in. na Festiwalu „Świętokrzyskie Dni Muzyki” w Kielcach, w Warszawie, we Wrocławiu, w Dusznikach Zdroju.

Adam Porębski w latach 2010-2012 był stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, od 2010 roku jest stypendystą Prezydenta Wrocławia, a od 2011 roku Rektora Akademii Muzycznej im K. Lipińskiego we Wrocławiu. Od 2012 roku jest członkiem Koła Młodych ZKP, a także Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej.