Aktualności

Wojciech Kilar laureatem nagrody "Totus 2009"

13.10.2009

Specjalna, jubileuszowa nagroda Totus została przyznana kompozytorowi za „wytrwałe otwieranie dróg piękna, wiodących ku wierze, nadziei i miłości, dokonywanego przez wiele lat i w wielu wymiarach życia”.

Nagroda jest przyznawana od 10 lat przez Fundację Konferencji Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Uroczysta gala odbyła się w sobotę, 10 października na Zamku Królewskim. Wojciech Kilar, dziękując za przyznaną mu nagrodę, powiedział: - Nie wyobrażam sobie bardziej zaszczytnego wyróżnienia niż nagrody od mojego Kościoła.

W kategorii osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej uhonorowany został Krzysztof Kolberger. W kategorii promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza - Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być razem” z Cieszyna. W kategorii Totus medialny dla upamiętnienia bp. Jana Chrapka oraz jego roli w ukazywaniu osoby i nauczania Jana Pawła II w mediach nagrodzono zespół twórców filmu „Popiełuszko. Wolność jest w nas”.