Kompozytorzy

Marta  Ptaszyńska

(*1943)

W sztuce Marty Ptaszyńskiej nowoczesność i tradycja nie są kategoriami sprzecznymi, lecz w sposób naturalny się ze sobą splatają. Warte podkreślenia jest przede wszystkim to, że kontynuuje tradycję estetyczną muzyki polskiej, tworząc styl, w którym można odnaleźć elementy duchowego pokrewieństwa z naszymi wielkimi twórcami przeszłości.

biogram spis twórczości PWM wywiady, eseje, artykuły dyskografia bibliografia koncerty